Information til medvirkende elever

Her kan du finde information henvendt til elever i 4.-9.klasse.

De yngste elever skal nok starte med at se filmen, mens svar på ofte stillede spørgsmål mest henvender sig til de ældste elever.

Skal du og dine klassekammerater deltage i Erhvervsrygsækken og vil du gerne vide, hvad Erhvervsrygsækken går ud på, kan du blive klogere ved at se denne film:

Ved at trykke afspil på denne eksterne video, accepterer du at der videregives information til videotjeneste udbyderen.

Svar på ofte stillede spørgsmål fra elever:

 

Luk alle
Åben alle

Hvorfor skal min klasse være med i Erhvervsrygsækken?

Undervisningen i matematik og naturfag er i Erhvervsrygsækken tilrettelagt, så du oplever en virkelighedsnær undervisning, der afspejler den verden, du lærer om i skolen. Du får kendskab til nogle af de forskellige virksomheder, der findes i vores kommune og indsigt i, hvor mange forskellige typer af jobs, der er på de enkelte virksomheder. Derudover får du indblik i, hvordan den samme uddannelse kan udvikle sig til vidt forskellige jobs.

Hvordan foregår undervisningen?

Besøget på en virksomhed er en del af et længere undervisningsforløb enten i matematik eller naturfagene. Undervisningen starter i egen klasse, hvor jeres lærer præsenterer jer for det faglige emne og for den del af forløbet, der har at gøre med faget Uddannelse og Job. Efter nogle uger skal I som klasse afsted på virksomhedsbesøget. Dette besøg har din lærer planlagt sammen med virksomheden. Efterfølgende arbejder I videre i klassen med det, I har set og oplevet i nogle uger. Hvis du går i 6. klasse, skal du sammen med dine klassekammerater fremlægge noget fra undervisningen for jeres egne forældre og forældre fra nogle andre skoler.

 

Hvilken virksomhed skal min klasse besøge?

Vi prøver i samarbejde med erhvervslivet at planlægge efter, at du møder forskellige branchetyper i løbet af din skoletid.

Hvem kan jeg tale med, hvis jeg har spørgsmål omkring mit uddannelsesvalg?

Er du elev, skal du i første omgang tale med dine forældre, dine lærere eller kammerater. Hvis du går i 7. til 9. klasse kan du få kontakt til skolens UU-vejleder. Du kan finde ud af, hvem din vejleder er på

Du kan også selv, eller sammen med dine forældre, søge oplysninger på

Uddannelsesguiden er et site, der fortæller om alle de uddannelser vi har i Danmark.

På Jobkompasset kan du spore dig ind på, hvilken uddannelse, der matcher dine ønsker. 

Får jeg lov at lave noget praktisk arbejde under virksomhedsbesøget?

Det er afhængigt af, hvilken type virksomhed du skal besøge sammen med din klasse. Hvis du har gode idéer til noget praktisk arbejde, man kan lave på en virksomhed, kan du snakke med din lærer om det. Derudover er du mere end velkommen til at sende idéen til Pernille Peiter på pepei@fmk.dk