Ofte stillede spørgsmål fra lærere

Her kan du få svar på ofte stillede spørgsmål fra lærere om Erhvervsrygsækken

Svar på ofte stillede spørgsmål fra lærere:

Luk alle
Åben alle

Hvordan bliver jeg klædt på til opgaven?

For nye lærere i Erhvervsrygsækken er der planlagt 4 heldags workshops og en virksomhedssafari.
Her får du information om Erhvervsrygsækken og du har mulighed for at sparre med matematikkolleger fra både din egen skole og fra andre skoler.
Derudover kan du også få gode råd og idéer til undervisningsforløbet fra din matematikvejleder.
Der gives også tid til forberedelse af undervisningsforløbet, så på denne måde kræver deltagelse i Erhvervsrygsækken ikke yderligere forberedelsestid udover den almindelige tid til forberedelse.

Herudover er der et forældrearrangement for alle 6. klasser. Dette arrangement foregår under fælles forberedelse, så du er aldrig alene om opgaven.

Hvem matcher klasse og virksomhed og under hvilke kriterier?

Arbejdsgruppen for Erhvervsrygsækken finder virksomheder i lokalområdet, der gerne vil samarbejde med Erhvervsrygsækken. Virksomheden skal ligge i lokalområdet. Både for at spare transporttid, men også for at virksomhederne bliver mere synlige for elever og forældre. Herudover er det målet, at eleverne gennem forløbet fra 4.-9.klasse ser så mange forskellige jobtyper som muligt.
Du er meget velkommen til at kontakte projektleder Pernille Peiter, hvis du har kendskab til en lokal virksomhed, der gerne vil deltage i Erhvervsrygsækken.

Er det ikke bedre at fordybe sig i egen virksomhed i stedet for at besøge 3-4 virksomheder til virksomhedssafari?

Vi har valgt at besøge andre virksomheder end kun den ene virksomhed, som din klasse skal samarbejde med, fordi der efter virksomhedssafari er mulighed for at sparre med dine kolleger i Erhvervsrygsækken. At se andre virksomhedstyper kan også inspirere mht. idéer til undervisningen. 

Eleverne møder 4-5 forskellige virksomheder i løbet af deres forløb med Erhvervsrygsækken. Det er derfor også en fordel for dig, som lærer, at have set forskellige virksomhedstyper. 

Hvordan får jeg tid til at arbejde med projektet?

Der er afsat 4 workshops og en virksomhedssafari til lærere, der første gang skal arbejde med Erhvervsrygsækken. På disse workshops er der mulighed for at planlægge undervisningsforløbet. Forløbet er således ikke en ekstraopgave, men en del af læseplanen.

Hvem planlægger forældrearrangementet i 6. kl.?

For alle 6. klasser er der afsat tid til et forældrearrangement sidst på skoleåret, hvor eleverne kan vise, hvad de har arbejdet med. Udover elever og forældre er også virksomhedsejerne inviteret. Aftenen planlægges fælles med dine kolleger fra kommunens skoler.

Får eleverne lov at lave noget praktisk på virksomhedsbesøget?

Det vil være perfekt, hvis eleverne kan få lov at ”få fingrene i” en konkret arbejdsopgave på virksomheden. Dette er selvfølgelig ikke muligt alle steder, men planlæg det med virksomhedsejeren, så det generer produktionen på virksomheden mindst muligt. Er der brug for værnemidler, så kontakt din matematikvejleder eller projektvejleder Pernille Peiter.

Hvem sørger for evt. værnemidler i forbindelse med virksomhedsbesøget?

Da virksomhedsbesøget er en undervisningsaktivitet, er det kommunen, der har ansvaret for eleverne under virksomhedsbesøget. Er der behov for værnemidler eller andet sikkerhedsudstyr, betaler Erhvervsrygsækken (Faaborg-Midtfyn Kommune) for udgifterne hertil. Kontakt Pernille Peiter, hvis du har spørgsmål hertil. 

Skal jeg kun tænke på faget matematik, når jeg planlægger forløbet?

Det timeløse fag ”Uddannelse og job” skal integreres ind i undervisningsforløbet. På nogle af vores workshops deltager en UU-vejleder og orienterer om regler og nye tiltag.