Baggrund for Erhvervs­rygsækken

Her kan du læse baggrunden for, hvorfor og hvordan Erhvervsrygsækken startede i Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune prioriterer at vække unges interesse for en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse.

Derfor er virksomheder og Faaborg- Midtfyn Kommune gået sammen om at sætte fokus på det unikke samarbejde, Erhvervsrygsækken.

Faaborg-Midtfyn Kommune, og Danmark generelt, har brug for, at flere unge interesserer og uddanner sig inden for de erhvervsrettede uddannelser. Teknologisk, matematisk og naturvidenskabelig viden og kompetencer får større og større betydning. Der er høj efterspørgsel på den arbejdskraft, som skal bringe Danmark holdbart og bæredygtigt ind i en fremtid, hvor udviklingen går stærkt.

I 2017 kom der henvendelser fra kommunens erhvervsråd og fra flere Rotary foreninger, der ønskede et tættere samarbejde mellem erhvervslivet og kommunens skoler med ønsket om at indgå i en langsigtet og bæredygtig indsats for at sikre kvalificeret arbejdskraft. De havde også ønske om at tage socialt ansvar og blive mere synlige i kommunen samt sikre sammenhængskraften i vores samfund.

Samtidig arbejdede forvaltningen på at udvikle undervisningsforløb inden for faget matematik, der rakte ud over klasselokalet, bøgerne og undervisningsportaler på computeren og bl.a. på den baggrund være med til at afhjælpe skoletrætte elever samt løfte drengenes karaktergennemsnit. Det var også et ønske, at det timeløse fag ”Uddannelse og job” kunne blive en integreret del af de almindelige fag i skolen.

Et fantastisk samarbejde blev skabt

og siden har en arbejdsgruppe bestående af tre erhvervsfolk og en erhvervsplaymaker fra kommunen arbejdet på denne unikke indsats.

Arbejdsgruppen består af:

  • Fleming Frederiksen (virksomhedsejer og næstformand i TEKNIQ Arbejdsgiverne)

  • Arne Brunholm (byggerådgiver)

  • Rikke Bech Skougaard (optimeringsrådgiver)

  • Pernille Peiter (skolekonsulent og erhvervsplaymaker)

Det unikke samarbejde i arbejdsgruppen har været afgørende for Erhvervsrygsækkens foreløbige succes. Kombinationen af repræsentanter fra erhvervslivet og kommunen, der hver især er stolte af eget fag og interesser, har gjort det muligt at få indsigt i hinandens verden på en særdeles respektfuld måde, fordi vi har samme mål, trods vores forskellige kultur og baggrund.

Et Nationalt fokus
I Danmark er der et nationalt fokus på at få flere unge til at tage en erhvervsmæssig uddannelse. Det nationale måltal er,  at 25% af en årgang skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klassetrin.

Da tiltaget med Erhvervsrygsækken startede op i 2018 var landsgennemsnittet for unge, der søgte erhvervsuddannelserne 19,4 %. I Faaborg-Midtfyn Kommune lå vi allerede dengang på 24,5 %. Det vil sige, at vi IKKE handlede på baggrund af en brændende platform, men på baggrund af en tro på, at vi kunne gøre noget endnu bedre.

I skoleåret 2021/2022 søgte 28,7% af eleverne i Faaborg-Midtfyn Kommune en erhvervsuddannelse.

Spørgsmål? Kontakt os

Erhvervs-rygsækken

Pernille Peiter
Projektleder 
Tlf.: 72 53 31 53
Mail: pepei@fmk.dk

Tine Juhl Jørgensen
Adm. medarbejder
Mail: timjj@fmk.dk