Ofte stillede spørgsmål

Her finder du svar ofte stillede spørgsmål om Erhvervsrygsækken. Kontakt os gerne, hvis du har flere spørgsmål.

Finder du ikke svarene på spørgsmålene nedenfor fyldestgørende eller har du andre spørgsmål, kommentarer eller gode idéer, er du meget velkommen til at kontakte os. 

Luk alle
Åben alle

Jeg er nysgerrig på at høre mere om Erhvervsrygsækken. Hvem kan jeg kontakte?

Du er velkommen til at kontakte projektleder Pernille Peiter - klik på kontaktknappen til højre.

Vi vil rigtigt gerne have flere lokale virksomheder med i Erhvervsrygsækken.
Har du som virksomhedsejer lyst til at være en del af Erhvervsrygsækken, er du velkommen til at kontakte Pernille Peiter, der vil byde dig velkommen til et uforpligtende møde.
For kontaktoplysninger, klik på kontaktknappen her på siden.

 

 

Hvad er omfanget?

Virksomheden skal afsætte én medarbejder (eller flere forskellige, gerne en lærling) til at samarbejde med lærerne og forestå besøg fra både lærere og elever.

Det første år en virksomhed deltager er tidsforbruget er i omegnen 10 timer fordelt på:

  • Rundvisning for lærere ca. 1-2 timer
  • Planlægningsmøde 1 time
  • Klassebesøg: fra 2-6 timer

Bemærk tidsforbruget er vejledende og bestemmes endeligt af den enkelte virksomhed. Efter det første år vil det kun være et enkelt planlægningsmøde og besøgene, der skal afsættes tid til.

Hvem har ansvaret for eleverne på virksomhedsbesøget?

Ansvar og forsikring

Når du har besøg af elever fra en af kommunens folkeskoler i forbindelse med undervisning ligger ansvaret og forsikring hos Faaborg-Midtfyn Kommune.

Hvad kan min virksomhed få ud af at deltage i Erhvervsrygsækken?

For virksomhederne er det interessant at deltage i en stor kommunal satsning, fordi det i det korte perspektiv giver synlighed og er en måde at tage medansvar for lokalsamfundet på. I det lange perspektiv åbner Erhvervsrygsækken for en ny horisont hos de unge mennesker, omkring hvad der ligger af spændende erhvervsmuligheder i de lokale virksomheder. 

Som medvirkende virksomhed får du opbygget vigtige relationer til en ny generation af borgere, mulige lærlinge eller medarbejdere, ligesom du bidrager aktivt til at styrke sammenhængskraften i vores samfund. 

Skal jeg selv stå for undervisningen, når eleverne møder til virksomhedsbesøg?

I samarbejde med læreren aftaler I, hvordan besøget skal foregå. Det er altid læreren, der har ansvar for undervisningen. 

Hvordan er forløbet på min virksomhed?

Efter tilmelding vil der være et planlægningsmøde mellem dig og den enkelte lærer. Herefter kommer klassen på virksomhedsbesøg i din virksomhed. For 6. kl. elever afholdes også et forældremøde, her er du selvfølgelig også velkommen til at deltage. 

Hvem sørger for værnemidler under virksomhedsbesøget?

Hvis der er brug for værnemidler (hjelme, veste, sikkerhedssko eller andet) i forbindelse med, at eleverne er på besøg på jeres virksomhed, er det kommunen, der som udgangspunkt står for dette.

Spørgsmål? Kontakt os

Erhvervs-rygsækken

Pernille Peiter
Projektleder 
Tlf.: 72 53 31 53
Mail: pepei@fmk.dk

Tine Juhl Jørgensen
Adm. medarbejder
Mail: timjj@fmk.dk