Hvad er Erhvervs­­­rygsækken?

Det kan du finde svar på her og du kan også læse om Erhvervsrygsækkens formål

Hvad kan matematikken og naturfagene bruges til?

Erhvervsrygsækken er målrettet elever i 4. til 9. klasse

Sammen med lærere og lokale virksomheder opbygger vi et fælles, autentisk læringsrum, der strækker sig uden for klasselokalet. Eleverne kommer ud til virksomhederne, oplever dem indefra og får en vigtig forståelse for, hvordan matematik og naturfag bruges i den enkelte virksomhed og i samfundet omkring os.


Målet er at styrke elevernes interesse for fagene, så langt flere får en succesoplevelse – en følelse af, at ”her kan jeg noget”.

Ambitionen er at give flest muligt mest muligt med på deres videre rejse gennem livet:
En naturlig interesse for matematik og naturfag samt mod og motivation, når de skal træffe deres første uddannelses- og karrierevalg. For når vi tager udgangspunkt i og omkring de situationer, hvor vi bruger matematik og naturfag, giver den mening og bliver relevant på en ny måde.

Erhvervsrygsækken gavner også virksomhederne ved at bygge bro mellem folkeskolen og erhvervslivet. 

Den enkelte virksomhed får mulighed for at vise de unge, hvad den kan tilbyde, hvilken baggrund og uddannelse medarbejderne har, og hvordan det arbejde, de udfører, er med til at løfte vores samfund.

Resultatet er, at skoler og lærere får inspiration til undervisningen, og børn og unge får en stærk, faglig ballast, som de kan bygge videre på i deres uddannelses- og arbejdsliv. Virksomhederne får opbygget vigtige relationer til en ny generation af borgere, mulige lærlinge og medarbejdere, ligesom de bidrager aktivt til at styrke sammenhængskraften i vores samfund.

Spørgsmål? Kontakt os

Erhvervs-rygsækken

Pernille Peiter
Projektleder 
Tlf.: 72 53 31 53
Mail: pepei@fmk.dk

Tine Juhl Jørgensen
Adm. medarbejder
Mail: timjj@fmk.dk