Tilmelding

Vi vil rigtigt gerne have flere lokale virksomheder med i Erhvervsrygsækken.

Har du, som virksomhedsejer, lyst til at være en del af Erhvervsrygsækken, er du velkommen til at kontakte Pernille Peiter, der vil byde dig velkommen til et uforpligtende møde.
For kontaktoplysninger, klik på kontaktknappen her på siden.

Omfang, ansvar og forsikring samt værnemidler

Omfang
Virksomheden skal afsætte én medarbejder (eller flere forskellige, gerne en lærling) til at samarbejde med lærerne og forestå besøg fra både lærere og elever.

Det første år, hvor en virksomhed deltager, er tidsforbruget i omegnen 10 timer fordelt på:

  • Rundvisning for lærere ca.  1-2 timer
  • Planlægningsmøde   1 time
  • Klassebesøg: fra 2-6 timer

Bemærk, at tidsforbruget er vejledende og bestemmes endeligt af den enkelte virksomhed. Efter det første år vil det kun være et enkelt planlægningsmøde og besøgene, der skal afsættes tid til.

Ansvar og forsikring
Når du har besøg af elever fra en af kommunens folkeskoler i forbindelse med undervisning ligger ansvaret og forsikring hos Faaborg-Midtfyn Kommune.

Værnemidler
Hvis der er brug for værnemidler (hjelme, veste, sikkerhedssko eller andet) i forbindelse med, at eleverne er på besøg på jeres virksomhed, er det kommunen, der som udgangspunkt står for dette.

Spørgsmål? Kontakt os

Erhvervs-rygsækken

Pernille Peiter
Projektleder 
Tlf.: 72 53 31 53
Mail: pepei@fmk.dk

Tine Juhl Jørgensen
Adm. medarbejder
Mail: timjj@fmk.dk